تهران- ایرنا- شب‌های زمستان فرصت مناسبی برای کتاب خواندن است، کتاب‌هایی که به رسم فصل سرد، برای قصه گفتن و شنیدن، روزهایی که نمی‌توان از خانه بیرون رفت را تحمل‌پذیر می‌کنند.