سال 2021 برای بسیاری از تولیدکنندگان سال سختی بود؛ زیرا کسب‌وکارها مجبور شدند از افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های زنجیره تامین عبور کنند.