بوشهر- ایرنا- مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر گفت:باتوجه به افزایش سن ازدواج در جامعه تشکیل مجمع خیرین ازدواج برای تسهیل گری و ترویج این فرهنگ در جامعه ضروری است.