زاهدان- ایرنا- رزمایش محمد رسول الله (ص) از سوی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق کشور به اجرا در آمد.