کیش – ایرنا – آتش سوزی در بخش رستوران (فست فود) هتل پارسیان کیش به علت انفجار کپسول گاز پنج مصدوم برجا گذاشت. حال یکی از این زخمی ها مصدوم گزارش شده است.