فعلا خودروهای برقی را فراموش کنید؛ چراکه در سال 2021 برنده اصلی در بازار صنعت‌خودرو، خودروهای هیبرید بودند. خودروهای هیبرید فروخته‌شده در بازار آمریکا در سال 2021 از خودروهای برقی بیشتر بود.