کیش – ایرنا – سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزا کیش گفت: پیشرفت و توسعه طرح ها از اولویت های این سازمان بوده و در این راستا  بانک‌ها و موسسات مالی باید با قدرت و سرعت بیشتری نسبت به ارائه خدمات اقدم کنند.