در پاسخ به ایمان.
با سلام بنده مشکلی مشابه همین مورد ،البته با عرض ۱۱/۷۰رو دارم،که برای رفتن به زیرزمین ،ممنون میشم پاسخ دهید