سلام
بنده تعداد سی جلیقه تجهیزات توری پلیس خریدارم
اگر هست لطفا اطلاع بدید