در پاسخ به Amir.
سلام
بنده هم متاسفانه مشکل شما رو دارم و نصب این اینه فقط باعث حواسپرتی و گیج شدن بیشتر در رانندگی داره، امیدوارم در این خصوص تجدید نظر کنند